Online gokken een waardering van juridische kwesties

By Editor

Het handelsverdrag CETA tussen de Europese Unie en Canada is volgens een groep Nederlandse rechtsgeleerden in strijd met de grondwet, schrijven dertig hoogleraren, advocaten en …

Vorenstaande uitgangspunten leiden tot opstelling van de navolgende richtlijnen: I. Aan een verzoek om inlichtingen betreffende bij een advocaat of notaris in behandeling zijnde kwesties kan eerst gevolg worden gegeven, indien het duidelijk is, dat enig antwoord op dit verzoek met toestemming van de cliënt wordt gegeven. Deze informatieve bijdrage is een gastblog van Raoul van de Laak, juridisch adviseur bij ICTRecht. ICTRecht voorziet (online) ondernemers van advisering op het gebied van juridische kwesties rondom ICT en internet. Daarnaast kunnen ondernemers via ICTRecht gemakkelijk zelf juridische documenten genereren. Wat is het nut van een conformiteitsverklaring? • Een conformiteitsverklaring kan van belang zijn bij problemen met de installatie. Bijvoorbeeld als de installatie de woninggebruikers in een onveilige situatie brengt of schade veroorzaakt. Zo is de conformiteitsverklaring een belangrijk document voor de verzekeraar of bij juridische kwesties. Hier vind je de beste samenvattingen om te slagen voor Ethische en juridische kwesties (PABA3020) op de Rijksuniversiteit Groningen. Er zijn o.a. samenvattingen, aantekeningen en oefenvragen beschikbaar. Mocht er een overlap zijn, dan is de ePV bepalend. Daarom zal de impact zo mogelijk nog groter zijn dan de invoering van de AVG. Vooral cookies. De ePV bevat nieuwe regels over onder andere de minimumeisen van ‘privacy by design’, hoe apparaten van gebruikers herkend mogen worden en wat er commercieel (niet) mag met verzamelde persoonsgegevens. Wettelijke kwesties met betrekking tot online het gokken De wettigheid van het gokken online Issues légales liées en ligne au jeu Les légalités du jeu en ligne Als de instellingen voor het gokken is er een strikte leeftijdscontrole en vereisen grote hoeveelheden kapitaal, kan het gokken u online te spelen gratis op onze gaming site Juridische aspecten Artikel 5 van de Archiefwet 1995 (AW95) verplicht een zorgdrager voor de archiefbescheiden van een overheidsorgaan tot het opstellen van een selectielijst. Op basis van artikel 9 AW95 heeft de minister van OCW nadere regels gesteld omtrent het ontwerpen van selectielijsten in de artikelen 2 tot en met 5 van het AB95.

Het handelsverdrag CETA tussen de Europese Unie en Canada is volgens een groep Nederlandse rechtsgeleerden in strijd met de grondwet, schrijven dertig hoogleraren, advocaten en …

1.5.2. Toegelaten kansspelen online casino's (vergunning A+) . speler of gokker slechts een materieel voordeel van geringe waarde kunnen opleveren. Bv. De juridische vraagtekens geplaatst worden (Clerens, 2015). beschikba In “de volksmond” is internet gokken momenteel illegaal, maar als we wat verder Hiernaast is er nog een kwestie qua legaliteit. twee landen en internet een grensoverschrijdend karakter heeft is het juridisch gezien een vrij onontg Aanpak van de Kansspelautoriteit online kansspelen. Online gokken is in Nederland op dit moment verboden. Dat is het geval tot de Wet Als u er met de aanbieder niet uit komt, adviseert de Ksa juridisch advies in te winnen. Dit kan

Heb je juridische kwesties waar jij als persoon of bedrijf zelf niet uitkomt? Wij beschikken over een eigen team van juristen die jouw eerstelijns vragen kunnen beantwoorden. Gezamenlijk bekijken we of een van onze adviseurs jou kan bijstaan met juridisch advies over bijvoorbeeld arbeidsrecht, ondernemersrecht of contractrecht.

Andere landen zoals Singapore, Vietnam en Thailand in Azië nemen ook een progressieve houding aan ten opzichte van online gokken, ook al zijn er in deze landen verschillende wettelijke en statutaire vereisten met betrekking tot gokken. Een van de belangrijkste kwesties met betrekking tot online gokken is het storten en opnemen van de valuta, wat een nogal hectisch proces is. Heb je juridische kwesties waar jij als persoon of bedrijf zelf niet uitkomt? Wij beschikken over een eigen team van juristen die jouw eerstelijns vragen kunnen beantwoorden. Gezamenlijk bekijken we of een van onze adviseurs jou kan bijstaan met juridisch advies over bijvoorbeeld arbeidsrecht, ondernemersrecht of contractrecht.

De Belgische Staat diende een annulatieberoep in tegen een aanbeveling van de Europese Commissie over het online kansspelbeleid. Op vrijdag 17 oktober stuurde de Kansspelcommissie daarover het volgende persbericht de wereld in. Persbericht Kansspelcommissie: Belgisch annulatieberoep met betrekking tot de aanbeveling inzake online kansspelen

Een van de belangrijkste kwesties met betrekking tot online gokken is het storten en opnemen van de valuta, wat een nogal hectisch proces is. Vooral in het regelgevende kader waar online gokken illegaal is, wordt het voor de spelers moeilijk om met geld gerelateerde kwesties om te gaan.